Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
16. srpna 2018 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Navigace stránek

 Prohlášení o soukromí

Associazione Nautica Campo di Mare se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Associazione Nautica Campo di Mare a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Associazione Nautica Campo di Mare souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Associazione Nautica Campo di Mare shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Associazione Nautica Campo di Mare také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Associazione Nautica Campo di Mare automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Associazione Nautica Campo di Mare využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Associazione Nautica Campo di Mare.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Associazione Nautica Campo di Mare, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Associazione Nautica Campo di Mare nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Associazione Nautica Campo di Mare doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Associazione Nautica Campo di Mare. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Associazione Nautica Campo di Mare nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Associazione Nautica Campo di Mare a rodinu webů Associazione Nautica Campo di Mare.

Použití osobních informací

Associazione Nautica Campo di Mare shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Associazione Nautica Campo di Mare a k poskytování služeb, o které jste požádali. Associazione Nautica Campo di Mare také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Associazione Nautica Campo di Mare a jeho přidružených částí. Associazione Nautica Campo di Mare vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Associazione Nautica Campo di Mare neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Associazione Nautica Campo di Mare Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Associazione Nautica Campo di Mare může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Associazione Nautica Campo di Mare a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Associazione Nautica Campo di Mare nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Associazione Nautica Campo di Mare udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Associazione Nautica Campo di Mare za účelem zjištění, jaké služby Associazione Nautica Campo di Mare jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Associazione Nautica Campo di Mare, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Associazione Nautica Campo di Mare prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Associazione Nautica Campo di Mare nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Associazione Nautica Campo di Mare a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Associazione Nautica Campo di Mare nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Associazione Nautica Campo di Mare používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Associazione Nautica Campo di Mare nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Associazione Nautica Campo di Mare, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Associazione Nautica Campo di Mare nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Associazione Nautica Campo di Mare zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Associazione Nautica Campo di Mare uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Associazione Nautica Campo di Mare vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Associazione Nautica Campo di Mare nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Associazione Nautica Campo di Mare na adrese postmaster@ancm.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation